Trần Trung Quốc

Học vị: Thạc sĩ
Kiêm nhiệm: Phó Bí thư Đoàn trường
Email: ttquoc@agu.edu.vn
Di động: 0941505004
Văn phòng: 02966.256565 - 1313

Phụ trách công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên, đoàn viên, hội viên, phát triển Đảng trong sinh viên.

Phụ trách công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, tổng hợp, thi đua khen thưởng Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

* Phụ trách chính các công việc: 

- Tham mưu tổ chức hoạt động cho các ngày kỷ niệm của sinh viên và thanh niên như: ngày 9/1, 26/3, Diễn đàn thắp sáng ước mơ, tổ chức Hội trại truyền thống. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện, các chương trình hè tình nguyện, tháng thanh niên.

- Phụ trách tổ chức các hoạt động liên quan đến Văn hóa ứng xử của sinh viên.

- Hoạt động hiến máu nhân đạo.

- Phụ trách tổng hợp các tiêu chí cộng điểm rèn luyện của hoạt động tình nguyện của Đoàn – Hội, các Câu lạc bộ, đội, nhóm, Hội đồng hương; 

- Phụ trách công tác truyền thông trên các cổng thông tin của Đoàn – Hội.

- Phụ trách tổ chức các hoạt động văn hóa, văn hóa ứng xử học đường; ngoại khóa của sinh viên.

- Phụ trách xử lý khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm liên quan đến sinh viên, học viên; 

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Ngoại ngữ.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Bí thư Đoàn trường về những hoạt động trên