Thông báo về việc tham gia Workshop SEE Learning – Lần 6-7-8/2023

26-05-2023 16:16
SEE Learning (Social Emotional Ethical Learning) là chương trình giảng dạy toàn diện dựa trên khoa học về lòng trắc ẩn, được thiết kế để thúc đẩy việc học tập về mặt xã hội, cảm xúc và đạo đức trong các lớp học K-12 trên toàn thế giới