Thái Thị Thùy Dương

Học vị: Thạc sĩ
Email: tttduong@agu.edu.vn
Di động:
Văn phòng:

Phụ trách công tác tổng hợp và tham mưu xét các chế độ chính sách như trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, gia hạn học phí,…). Thực hiện thủ tục thanh toán các chế độ chính sách đối với sinh viên.

* Phụ trách chính các công việc: 

- Tham mưu xét và cấp các nguồn học bổng tài trợ cho HSSV.

- Tư vấn sinh viên về thông tin học bổng và xây dựng dữ liệu chung về học bổng tài trợ của sinh viên toàn Trường.

- Phụ trách tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên toàn trường.

- Công tác quản lý sinh viên dân tộc: thực hiện các chế độ chính sách.

- Phụ trách công tác khen thưởng cho sinh viên dân tộc.

* Công tác Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp: Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm bán thời gian, địa điểm thực tập cho sinh viên; phối hợp với các Trung tâm kỹ năng tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng toàn trường