Phạm Trung Hiếu

Học vị: Thạc sĩ
Vai trò: Phó Trưởng Bộ phận
Email: pthieu@agu.edu.vn
Di động: 0947211966
Văn phòng: 02966.256.565 - 1316

Phụ trách bộ phận HTSV&QHDN; tham mưu, xây dựng các kế hoạch hoạt động của bộ phận HTSV&QHDN, Bộ phận Truyền thông, phòng Công tác sinh viên.

Phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên toàn trường. Quản lý hồ sơ xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên.

Phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Đội cờ đỏ (tổng hợp sinh viên vi phạm nội quy, quy định của nhà trường theo từng tuần, tháng).

        Đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh (TVTS) các hệ đại học, sau đại học, các chương trình liên kết và chương trình đào tạo ngắn hạn;

       Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia TVTS hằng năm (cán bộ tư vấn, cộng tác viên sinh viên);

Quản lý, điều phối việc tổ chức các hoạt động TVTS trong Trường.

* Phụ trách chính các công việc: 

- Công tác đào tạo sỹ quan dự bị; 

- Quản lý công tác sinh viên nội trú;

- Tổ chức Tết Chol Chnam Thmay; quản lý sinh viên Lào, Campuchia;

- Phụ trách quản lý và phát hành thẻ sinh viên;

- Phụ trách tổ chức công tác Tuần SHCD HSSV;

- Phụ trách quản lý thông tin ngoại trú của sinh viên Khoa Kinh Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ.

* Công tác Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

- Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm bán thời gian, địa điểm thực tập cho sinh viên; phối hợp với các Trung tâm kỹ năng tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Tổ chức Ngày hội việc làm; liên hệ và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện thực tập.

Theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa Sư phạm