Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Học vị: Thạc sĩ
Email: nttuyetnhung@agu.edu.vn
Di động: 0989686960
Văn phòng:

Phụ trách quản lý dữ liệu về điểm rèn luyện của sinh viên toàn Trường.

Quản lý và cập nhật thông tin (nội dung và hình ảnh) trên facebook, website của đơn vị.

* Công tác truyền thông & Tư vấn Tuyển sinh

       - Tổ chức thực hiện công tác truyền thông: các hoạt động giới thiệu, quảng bá thông tin của Trường; quản lý Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin khác thuộc Trường ĐHAG;

       - Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành chuyên ngành đào tạo,...; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh;

       - Thu thập, xây dựng, lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu về truyền thông của Trường;

       - Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu của Trường; tổ chức tuyên truyền nhân các lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của ĐHQG-HCM và Trường ĐHAG;

* Phụ trách chính các công việc: 

- Công tác vay vốn MeKong Fund, Manulife dành cho sinh viên.

- Quản lý học bổng Quỹ Châu Á và tổ chức các lớp kỹ năng, tiếng anh và hoạt động tình nguyện cho SV nhận học bổng.

- Công tác lưu trữ văn bản của phòng.

- Thiết kế nội dung Sổ tay sinh viên.

- Quản lý Đội sinh viên khánh tiết sinh viên của Trường;

- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần, tháng của phòng.

- Phụ trách công tác chuẩn bị nội dung tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng hàng tháng như: thông báo SV, tổng hợp ý kiến của SV, chuẩn bị nội dung triển khai trong cuộc họp…

- Phụ trách quản lý thông tin ngoại trú của sinh viên Khoa Du lịch & VHNT và Khoa CNTT..

- Quản lý hộp thư góp ý và phản ánh của sinh viên.

- Theo dõi công tác giáo dục CTTT, quản lý việc đánh giá điểm rèn luyện và khảo sát tình trạng việc làm của SV sau khi tốt nghiệp ra trường sau 6 tháng, 1 năm của Khoa Du lịch & VHNT và Khoa CNTT.