Đỗ Anh Thư

Học vị: Thạc sĩ
Vai trò: Phó Trưởng Bộ phận
Email: dathu@agu.edu.vn
Di động:
Văn phòng: 02966256565 - 1319

- Phụ trách bộ phận tư vấn học sinh, sinh viên: xây dựng kế hoạch hoạt động của bộ phận hàng năm, tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe 02 lần /năm;  kỹ năng mềm định kỳ hàng tháng, bố trí và sắp xếp lịch tư vấn của các chuyên gia tư vấn…

- Phụ trách xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện; tận tình tương tác, tạo cảm giác gần gũi, gắn kết với HSSV khi tư vấn; kết nối với những tổ chức có liên quan để bảo vệ quyền lợi của HSSV trong trường hợp HSSV bị bắt nạt, bị bạo hành…

- Phụ trách các hoạt động hỗ trợ HSSV về phương diện tinh thần; thường xuyên tổ chức những lớp học kỹ năng, những trò chơi tương tác nhằm giúp HSSV phát triển các mối quan hệ xã hội, sống có ích, bao dung và nhân ái; rèn luyện cho HSSV khả năng ứng phó tích cực với cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân trong môi trường đại học.

- Thực hiện các báo cáo của đơn vị, báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của phòng;