Đặng Thế Lực

Học vị: Thạc sĩ
Vai trò: Phó Trưởng Phòng Công tác Sinh viên
Kiêm nhiệm: Bí thư Đoàn trường
Email: dtluc@agu.edu.vn
Di động: 0981.918.191
Văn phòng: 02966.256565 ext 1315

 Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành các mảng công tác:

- Công tác giáo dục đạo đức, trong lối sống sinh viên, đoàn viên; phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với sinh viên; phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn hóa ứng xử học đường; hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

- Các hoạt động Đoàn – Hội như 09/01, 26/3, Tiếp sức Mùa thi, Mùa hè tình nguyện, Tháng Thanh niên, hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quang trong khuôn viên trường, phong trào Hiến máu nhân đạo.

- Xây dựng các kế hoạch tổng thể hàng năm về các hoạt động của Đoàn – Hội; cơ sở dữ liệu của sinh viên là Đoàn viên, Đảng viên.

- Công tác phát triển Đảng trong sinh viên; các CLB, đội, nhóm, Hội đồng hương…; hỗ trợ các hoạt động của trường như Lễ Tốt nghiệp, Lễ khai giảng, 20/11.

- Phụ trách xử lý kỷ luật, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm liên quan đến sinh viên, học viên.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đảng ủy – BGH và công việc được giao từ Trưởng phòng CTSV.

- Phụ trách hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao trong sinh viên;

- Phụ trách hoạt động của Đội cờ đỏ; giám sát hoạt động của Hội cựu sinh viên Trường;

- Quản lý trang website của Đoàn – Hội, Hội cựu sinh viên.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những hoạt động trên.