Huỳnh Công Luận

Học vị: Thạc sĩ
Email: hcluan@agu.edu.vn
Di động: 0918584929
Văn phòng: 02966.256.565 - 1316

Phụ trách công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể dục thể thao của Trường.

Phụ trách xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho sinh viên.

Quản lý đội văn nghệ, các câu lạc bộ nghệ thuật như: Aerobic, Khiêu vũ nhảy hiện đại, thanh nhạc,...

* Phụ trách chính các công việc: 

- Tổ chức Đại hội văn thể cấp cơ sở, Đại hội văn thể cấp Trường (Văn nghệ và thể thao).

- Xây dựng kế hoạch tham gia các Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao cấp khu vực và toàn quốc.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động lái xe an toàn.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng cho học sinh sinh viên, cụ thể như: khen thưởng Thủ khoa, Á khoa, tốt nghiệp Giỏi, Xuất sắc; khen thưởng cuối năm cho sinh viên toàn trường; khen thưởng phong trào…

- Phụ trách chính sách hỗ trợ sinh viên Sư phạm tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116//2020/NĐ-CP, bắt đầu áp dụng cho năm học 2021-2022.

- Phụ trách thanh toán tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động Hội cựu Sinh viên