Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 – 2020

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ lao động – thương binh và xã hội về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Thông báo về việc làm thẻ phà năm cho sinh viên năm học 2019-2020

- Bước 1: SV có nhu cầu làm thẻ phà năm đăng ký thông tin với BT-LT của lớp.

- Bước 2: BT-LT các lớp lập danh sách SV có nhu cầu làm thẻ phà theo mẫu bên dưới => Gửi cho GVCN/CVHT ký xác nhận => Gửi Phòng CTSV SV3 ký xác nhận (sau một ngày nhận lại danh sách đã có xác nhận của nhà trường).

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí  đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015–2016 đến năm học 2020–2021. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí trong năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. Đối tượng được miễn học phí:

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2019 – 2020 của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh An Giang. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa NN-TNTN, KT-CN-MT, Công nghệ Thông tin, nội dung học bổng cụ thể như sau:

        1. Tiêu chuẩn:

Thông báo về việc xét học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo số 81/TB-HKH, ngày 01/8/2019 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2019-2020 đối với học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2019, nội dung học bổng cụ thể như sau:

Thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy năm học 2019 – 2020

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT.BGD-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Phương pháp học tập

Khác với thời phổ thông, bậc đại học đòi hỏi cao về tính chủ động của sinh viên. Các bạn phải tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập cá nhân, thầy cô chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn phương pháp và gợi ý. Chính vì vậy, để không bị bỡ ngỡ và đạt được kết quả học tập tốt nhất, sinh viên cần tìm cho mình một số phương pháp học hiệu quả. Có thể kể đến: phương pháp học trên lớp, phương pháp học ở nhà, phương pháp đọc sách, phương pháp học ghi nhớ tốt, phương pháp học giải tỏa stress, kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra.

Pages