Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch 1062/KH-ĐHAG ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020;

Phòng CTSV thông báo Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân (bổ sung) dành cho sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung, sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung.

- Sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020.

Thông báo về việc xét học bổng Doãn Tới năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo số 102/TB-HKH, ngày 25/9/2019 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới – An Giang năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2019, nội dung học bổng cụ thể như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG: sinh viên đại học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang

Thông báo về việc nghỉ Lễ Đôlta đối với Giáo viên, Sinh viên dân tộc Khmer

Hằng năm, dân tộc Khmer tổ chức Lễ Đôlta. Đây là ngày Lễ lớn thứ hai trong năm, là dịp để con cháu thể hiện sự ghi nhớ công ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cũng là lễ hội lớn không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc Khmer.

Nhằm tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động và HSSV tham gia Lễ hội nói trên, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể CC, VC, người lao động và HSSV, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 31 CV/QHTSV của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.  Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đ/suất.

3. Điều kiện xét duyệt học bổng:

Công văn về việc xét học bổng Đạm Cà Mau Hạt Ngọc mùa vàng năm học 2019-2020

            Căn cứ Công văn số 89/QPT-VP của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc xét học bổng Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó và đạt thành tích tốt trong học tập, Trường Đại học An Giang thông báo đến Khoa Nông nghiệp – TNTN và Khoa Kinh tế - QTKD, nội dung học bổng cụ thể như sau:

I. Tiêu chí nhận học bổng:

1. Đối với sinh viên năm thứ nhất: đạt một hoặc cả hai điều kiện sau

Thông báo về việc tuyển thành viên tham gia Đội Cờ đỏ năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-ĐHAG, ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy;

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy và những quy định của trường đối với sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên thông báo tuyển thành viên Đội Cờ đỏ năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Fuji năm học 2019-2020

Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2019 - 2020, Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 20 suất học bổng (4.000.000 đ/suất) xét trao cho sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN xét bổ sung 13 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

1. Tiêu chuẩn:

Thông báo về việc đăng ký mua đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp đồng phục thể dục dành cho sinh viên năm học 2019 - 2020;

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội quy quy định của Nhà trường, quy định về đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm cho sinh viên toàn trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các lớp về việc cung cấp đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

Pages