Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thảo tư vấn và tuyển dụng của Đoàn Tiếp Viên Vietnam Airlines

Do nhu cầu phát triển mạnh của Vietnam Airlines, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines có nhu cầu tuyển chọn số lượng lớn Tiếp viên Hàng không (tuyển từ 600 - 800 Tiếp viên trongnăm 2016). Do đó, để tạo điều kiện cho tất cả các ứng viên tiềm năng có đầy đủ tố chất và điều kiện có thể biến ước mơ là Tiếp viên Hàng không trở thành hiện thực, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines tổ chức buổi Hội thảo tư vấn và tuyển dụng tại Trường Đại học An Giang.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thảo tư vấn và tuyển dụng, nội dung cụ thể như sau:

Pages