Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2016 – 2017 của Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh An Giang - ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang xét; Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa NN-TNTN, KT-CN-MT, nội dung học bổng cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng do Ông Trần Trung Đức tài trợ Năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông báo về việc trao tặng học bổng do Ông Trần Trung Đức tài trợ năm học 2016-2017, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên nội dung học bổng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tặng giáo trình và sách cho tân sinh viên

Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội đón tân sinh viên năm 2016 của Trường Đại học An Giang;           

Phòng Công tác Sinh viên tổ chức thực hiện chương trình “Sách tặng bạn”. Đây là hoạt động kết nối các thế hệ sinh viên của Trường Đại học An Giang, thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ giữa sinh viên và tân sinh viên, hướng đến xây dựng nét văn hóa nhân văn trong sinh viên của Trường.

Thông báo về việc đăng ký tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Ngày hội đón tân sinh viên năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội đón tân sinh viên năm 2016 của Trường Đại học An Giang;

Năm học 2016-2017, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức các hoạt động tiếp nhận và chào đón tân sinh viên của Trường hướng đến tạo không khí khởi động, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo và năng động của tuổi trẻ trong sinh viên toàn trường, tạo được dấu ấn đối với tân sinh viên và xã hội.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Ngày hội đón tân sinh viên năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc cấp giấy xác nhận sinh viên xin vay vốn tín dụng đào tạo

Căn cứ Quyết định số: 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Hướng dẫn số: 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên;

Để việc cấp giấy xác nhận đối với sinh viên thực hiện nhanh chóng, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên các lớp có nhu cầu làm giấy xác nhận để vay vốn thực hiện theo trình tự  sau:

Pages