Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 04 và nộp báo cáo tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 4, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

Do các lớp đang trong thời gian thi học kỳ nên tháng 4, Phòng Công tác Sinh viên không tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng.

2. Báo cáo tháng

- Ban cán sự tổ chức họp lớp và gửi báo cáo về Phòng Công tác Sinh viên chậm nhất đến hết ngày 28/4/2017.

- Các lớp thực hiện báo cáo tháng trực tuyến trên website của Phòng Công tác Sinh viên (sao.agu.edu.vn).

Thông báo về việc xét học bổng Lương Văn Can năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can về học bổng Lương Văn Can. Nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam, nhà trường thông báo học bổng Lương Văn Can đến học sinh, sinh viên các Khoa và Trường THPT Thực hành Sư phạm, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét Giải thưởng Kova năm 2017

Giải thưởng KOVA do Tập đoàn sơn KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong xã hội.

Thông báo

Phòng CTSV có nhận được một máy tính bảng, sinh viên nào đánh rơi xin liên hệ phòng SV03 để nhận lại.

Pages