Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức học và thi sát hạch lái xe môtô hai bánh hạng A1 và B2 (Thi ngày 10/6/2018)

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hạng A1 và B2 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV, ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm Giấy xác nhận và Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV;

Trường Đại học An Giang thông báo đến tất cả sinh viên năm cuối (DH15 & CD40) đã vay vốn tín dụng đào tạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cam kết trả nợ năm 2018 trước khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét chọn học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018

Căn cứ Thông báo của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang về việc xét chọn học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tài trợ thông qua Đài Phát thanh Tuyền hình An Giang cho Trường 10 suất học bổng xét trao cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trong tỉnh An Giang.

Nay Nhà trường yêu cầu các Khoa và Trường PT Thực hành Sư phạm xét chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng trên, cụ thể như sau:

Thông báo về việc quyên góp sách, giáo trình cho sinh viên

Với mong muốn hỗ trợ phần nào khó khăn cho sinh viên, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia giữa các sinh viên, thông qua đó xây dựng tính nhân văn và kết nối các thế hệ sinh viên của Trường Đại học An Giang. Nay, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức hoạt động “Quyên góp sách, giáo trình cho sinh viên”, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”;

Căn cứ Công văn số 497/ĐHAG-CTSV ngày 20/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HKI năm học 2017-2018.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc nộp giấy xác nhận sinh viên nội trú, ngoại trú HKI năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Pages