Error message

 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).

Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy HKI năm học 2018 – 2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT.BGD-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ lao động – thương binh và xã hội về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí  đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015–2016 đến năm học 2020–2021. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí trong năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. Đối tượng được miễn học phí:

Thông báo về việc Tuyển dụng nhân sự của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau

Căn cứ Công văn số 24/TBTD ngày 06/7/2018 về việc Tuyển dụng nhân sự tháng 7 năm 2018 của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau;

Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành khi tốt nghiệp ra trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc tuyển dụng nhân sự của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2017–2018

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang số 2660/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc khen thưởng cuối năm đối với sinh viên đang theo học tại trường. Nay, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ khen thưởng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xét giải thưởng KOVA 2018

Giải thưởng KOVA do Tập đoàn sơn KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong xã hội.

Thông báo về việc đăng ký tham dự cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 4 – 2018”

Căn cứ Kế hoạch của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. HCM về việc tổ chức cuộc thi ”Dự án khởi nghiệp lần 4 – 2018”;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tế, thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, đồng thời có thể kết nối và giao lưu với các ý tưởng khởi nghiệp ở các lĩnh vực trên cả nước. Thông qua cuộc thi, nhà trường có thể tìm kiếm và phát hiện các đề án, ý tưởng có giá trị để giới thiệu cho các nhà đầu tư, kết nối thị trường và phát triển những ý tưởng đó thành hiện thực;

Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký và tham dự cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 4 – 2018”, cụ thể như sau:

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Pages