Thông báo

Thông báo về việc Tuyển dụng nhân sự của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau

Căn cứ Công văn số 24/TBTD ngày 06/7/2018 về việc Tuyển dụng nhân sự tháng 7 năm 2018 của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau;

Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành khi tốt nghiệp ra trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc tuyển dụng nhân sự của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2017–2018

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang số 2660/QĐ-ĐHAG ngày 30/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc khen thưởng cuối năm đối với sinh viên đang theo học tại trường. Nay, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ khen thưởng, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký tham dự cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 4 – 2018”

Căn cứ Kế hoạch của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. HCM về việc tổ chức cuộc thi ”Dự án khởi nghiệp lần 4 – 2018”;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tế, thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, đồng thời có thể kết nối và giao lưu với các ý tưởng khởi nghiệp ở các lĩnh vực trên cả nước. Thông qua cuộc thi, nhà trường có thể tìm kiếm và phát hiện các đề án, ý tưởng có giá trị để giới thiệu cho các nhà đầu tư, kết nối thị trường và phát triển những ý tưởng đó thành hiện thực;

Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký và tham dự cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 4 – 2018”, cụ thể như sau:

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức học và thi sát hạch lái xe môtô hai bánh hạng A1 và B2 (Thi ngày 10/6/2018)

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hạng A1 và B2 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối năm học 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV, ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm Giấy xác nhận và Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV;

Trường Đại học An Giang thông báo đến tất cả sinh viên năm cuối (DH15 & CD40) đã vay vốn tín dụng đào tạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cam kết trả nợ năm 2018 trước khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Pages