Thông báo

Thông báo về việc tổ chức học và thi sát hạch lái xe ôtô hạng B2

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm Dạy nghề tư thục lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hạng B2 cho cán bộ giảng viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký:

- 01 giấy khám sức khoẻ (do trung tâm cấp).

- 01 đơn đề nghị học và thi lái xe (do trung tâm cấp).

- 01 bản photo CMND.

- 08 hình 3x4.

- 01 Bản photocopy GPLX mẫu mới (PET) nếu có.

Thông báo về việc tham dự hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”

Căn cứ Thông báo số 09/TB- ĐHSP TDTT ngày 25/1/2019 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao về việc mời tham dự hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tham dự Hội nghị khoa học, nội dung cụ thể như sau:

          1. Đối tượng tham gia:

          Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất của Trường.

          2. Nội dung báo cáo khoa học tại Hội nghị:

Thông báo về việc đăng ký thi tuyển MOSWC 2019 vòng thi cấp trường

Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC)  là cuộc thi hàng năm về kỹ năng sử dụng tin học ứng dụng văn phòng Microsoft Office trên phạm vi toàn thế giới do Certiport tổ chức (Certiport là đơn vị được Microsoft chỉ định làm đại diện độc quyền trong phát triển các bài thi tin học văn phòng của Microsoft). Về cơ cấu giải thưởng, quyền lợi thí sinh và những thông tin khác xin tham khảo tại trang web: http://www.mos.edu.vn/

Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 02 và nộp báo cáo tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và nộp báo cáo tháng 02, cụ thể như sau:

1. Họp Bí thư, Lớp trưởng

- Thời gian: 18h00’, Thứ ba, ngày 26/02/2019.

- Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Nội dung:

+ Tổng kết các hoạt động tháng 02, triển khai các các hoạt động tháng 03.

+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.

2. Báo cáo tháng

Thông báo về việc đăng ký lớp bồi dưỡng Biên đạo múa phong trào năm 2019

Căn cứ thông báo số 45/TB-TTVH, ngày 11/02/2019 của Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang về việc tổ chức lớp bồi dưỡng Biên đạo múa phong trào năm 2019. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường đăng ký tham gia, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức 7 ngày: Từ 25/02 – 03/03/2019 (Ngày học 2 buổi: sáng và chiều, có thể thêm buổi tối cho các phần thực hành).

            - Địa điểm học: Hội trường 180, Khu Ký túc xá, Trường Đại học An Giang.

Công văn về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-ĐHAG ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học theo hình thức giáo dục chính quy”, nhà trường gửi công văn đến Trưởng các khoa về việc hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

   - Đối với sinh viên khóa DH16 và CD41:

     + Sơ kết tại Lớp: từ ngày 14/01/2019 - 18/01/2019.

Pages