Error message

 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn” cho sinh viên các Trường ĐH, CĐ khu vực Tây Nam Bộ năm 2019

Căn cứ công văn số 4924/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 30/10/2019 của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh – sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Lái xe môtô an toàn cho HSSV năm 2019;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường đăng ký để thành lập đội tuyển của Trường tham gia Hội thi, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc khảo sát Tuần sinh hoạt Công dân năm học 2019-2020

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng Tuần sinh hoạt công dân cho các năm tiếp theo. Phòng CTSV thực hiện Phiếu khảo sát này để tiếp nhận ý kiến của các bạn sinh viên đã tham gia khóa học năm học 2019-2020 vừa qua. Rất mong các em dành chút thời gian trả lời các câu hỏi dưới đây một cách khách quan nhất.

- Quyền lợi: sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 2 điểm rèn luyện vào tiêu chí III.3

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch 1062/KH-ĐHAG ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019-2020;

Phòng CTSV thông báo Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân (bổ sung) dành cho sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung, sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm nhất xét nguyện vọng bổ sung.

- Sinh viên năm 2, năm 3 chưa học tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020.

Thông báo về việc tuyển thành viên tham gia Đội Cờ đỏ năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-ĐHAG, ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy;

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy và những quy định của trường đối với sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên thông báo tuyển thành viên Đội Cờ đỏ năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký mua đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp đồng phục thể dục dành cho sinh viên năm học 2019 - 2020;

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội quy quy định của Nhà trường, quy định về đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm cho sinh viên toàn trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các lớp về việc cung cấp đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

Pages