Thông báo

Thông báo về việc nộp hồ sơ khen thưởng năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ số 2362/QĐ-ĐHAG ngày 06/12/2018 của Trường Đại học An Giang về việc khen thưởng cuối năm đối với sinh viên đang theo học tại Trường. Nay, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

- Sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy tại trường.

2. Tiêu chuẩn

- Đạt danh hiệu HSSV Giỏi (sinh viên có kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện xếp loại Tốt cả năm).

Thông báo về việc thực hiện cam kết trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với sinh viên năm cuối năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV, ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm Giấy xác nhận và Giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV;

Thông báo về việc tổ chức học và thi sát hạch lái xe ôtô hạng B2

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm Dạy nghề tư thục lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hạng B2 cho cán bộ giảng viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký:

- 01 giấy khám sức khoẻ (do trung tâm cấp).

- 01 đơn đề nghị học và thi lái xe (do trung tâm cấp).

- 01 bản photo CMND.

- 08 hình 3x4.

- 01 Bản photocopy GPLX mẫu mới (PET) nếu có.

Thông báo về việc tham dự hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”

Căn cứ Thông báo số 09/TB- ĐHSP TDTT ngày 25/1/2019 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao về việc mời tham dự hội nghị khoa học sinh viên “Nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời đại 4.0 – khối các trường TDTT lần XI – 2019”;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tham dự Hội nghị khoa học, nội dung cụ thể như sau:

          1. Đối tượng tham gia:

          Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất của Trường.

          2. Nội dung báo cáo khoa học tại Hội nghị:

Thông báo về việc đăng ký thi tuyển MOSWC 2019 vòng thi cấp trường

Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC)  là cuộc thi hàng năm về kỹ năng sử dụng tin học ứng dụng văn phòng Microsoft Office trên phạm vi toàn thế giới do Certiport tổ chức (Certiport là đơn vị được Microsoft chỉ định làm đại diện độc quyền trong phát triển các bài thi tin học văn phòng của Microsoft). Về cơ cấu giải thưởng, quyền lợi thí sinh và những thông tin khác xin tham khảo tại trang web: http://www.mos.edu.vn/

Pages