Error message

 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 0 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 0 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 0 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện khảo sát hoạt động thể chất của sinh viên

Căn cứ công văn số 144/KY-HP ngày 15 tháng 3 năm 2021 về việc hỗ trợ thực hiện khảo sát về hoạt động thể chất của sinh viên ĐHQG-HCM theo khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu của AUN – Health Promotion Network;

Nhằm hỗ trợ Khoa Y đại diện ĐHQG-HCM tham gia dự án hợp tác nghiên cứu của AUN-HPN về hoạt động thể chất của sinh viên Châu Á với tên gọi “Tần suất và các yếu tố liên quan đến hoạt động thể chất của sinh viên các trường đại học các nước Châu Á”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên thực hiện khảo sát về hoạt động thể chất như sau:

Thông báo về việc huy động sinh viên thực hiện khảo sát hoạt động thể chất

Căn cứ công văn số 144/KY-HP ngày 15 tháng 3 năm 2021 về việc hỗ trợ thực hiện khảo sát về hoạt động thể chất của sinh viên ĐHQG-HCM theo khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu của AUN – Health Promotion Network;

Nhằm hỗ trợ Khoa Y đại diện ĐHQG-HCM tham gia dự án hợp tác nghiên cứu của AUN-HPN về hoạt động thể chất của sinh viên Châu Á với tên gọi “Tần suất và các yếu tố liên quan đến hoạt động thể chất của sinh viên các trường đại học các nước Châu Á”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo huy động sinh viên thực hiện khảo sát về hoạt động thể chất trên, cụ như sau:

Thông báo về việc thực hiện khảo sát ý kiến Ngày hội tuyển dụng năm 2020

Ngày hội tuyển dụng năm 2020 đã diễn ra thành công vào ngày 04/7/2020 (Thứ bảy). Để công tác tổ chức chương trình năm sau được hoàn thiện và thiết thực hơn, Phòng CTSV rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên về ngày hội vừa qua. Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là động lực và là định hướng cho công tác tổ chức của chúng tôi ngày càng tốt hơn.

Thông báo về việc huy động sinh viên tham gia Chương trình chia sẻ kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng 2020

Căn cứ Kế hoạch số 614/KH-ĐHAG ngày 29/6/2020 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Chương trình chia sẻ kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng 2020;
Phòng Công tác sinh viên thông báo huy động sinh viên tham dự buổi chia sẻ kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng 2020, cụ thể như sau:

Thông báo về việc huy động sinh viên tham gia buổi Tư vấn nghề nghiệp và Tuyển dụng của Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Đông dương THADI

Căn cứ Kế hoạch số 612/KH-ĐHAG ngày 29/6/2020 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức buổi Tư vấn nghề nghiệp và Tuyển dụng của Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Đông dương THADI;
Phòng Công tác sinh viên thông báo huy động sinh viên tham dự buổi Tư vấn nghề nghiệp và Tuyển dụng của Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Đông dương THADI, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4.
2. Thời gian: 7h đến 11h, ngày 03/7/2020 (Thứ sáu).
3. Địa điểm: Hội trường 300A

Thông báo về việc huy động sinh viên tham gia cổ vũ Vòng Chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020"

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-ĐHAG ngày 30/10/2019 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo huy động sinh viên tham dự cổ vũ vòng Chung kết Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Pages