Thông báo về việc nhận tiền thưởng và giấy khen Hội thao cấp trường 26/3/2016

Phòng CTSV thông báo, sinh viên đạt giải trong Hội thao cấp trường 26/3/2016 đến phòng SV01 gặp trực tiếp anh Trần Thiện để nhận tiền thưởng và giấy khen.