Danh sách sinh viên xin gia hạn đóng học phí HKII năm học 2015 - 2016

Chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Lưu ý: Những sinh viên xin gia hạn học phí phải hoàn thành học phí trước ngày 10/6/2016. Các em đóng tiền trực tiếp tại Ngân hàng Vietcombank, sau đó đem biên lai đóng học phí lên báo với A.Kha P.CTSV 04 để xóa tên trong danh sách nợ.