Thông báo về việc xét bổ sung sinh viên nhận học bổng do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm!