Thông báo về việc cung cấp thông tin sinh viên năm cuối Năm học 2015 – 2016

Với mong muốn xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường; từ đó, có kế hoạch và biện pháp kịp thời hỗ trợ và giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên khi ra trường;

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện cung cấp thông tin đối với các sinh viên năm cuối, cụ thể như sau:

1. Mục đích thực hiện:

Thông tin sinh viên sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên năm cuối của Trường.

- Giới thiệu thông tin sinh viên đến các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

2. Đối tượng thực hiện

Tất cả sinh viên đang học năm cuối hệ chính quy tại Trường Đại học An Giang (DH13 và CD38).

3. Hình thức thực hiện

- Mỗi sinh viên điền đầy đủ vào mẫu Thông tin sinh viên (mẫu đính kèm) và nộp cho lớp trưởng.

- Lớp trưởng tổng hợp phiếu Thông tin của sinh viên trong lớp và nhập vào file excel (theo mẫu đính kèm), gửi về địa chỉ email tranthien@agu.edu.vn trước ngày 20/4/2016.

- Lớp trưởng nộp tất cả phiếu Thông tin của sinh viên về Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác Sinh viên (SV01), gặp anh Trần Thiện trước ngày 22/4/2016.

- Những sinh viên không thực hiện việc cung cấp thông tin, lớp trưởng lập danh sách gửi về P.CTSV để xem xét xử lý theo quy định.