Việc làm thêm tại Hộ kinh doanh Yến sào Lan Anh

Hộ kinh doanh Yến sào Lan Anh cần tuyển sinh viên làm việc thời vụ.

- Công việc: rút lông yến

- Lương: tính theo sản phẩm 100g/200k.

- Địa điểm: ngang trường đại học An Giang.

- Ưu tiên: nữ.

- Liên hệ: cô Lan - 0918887668.

Trân trọng!