Thông báo xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020

Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm!