Thông báo về việc huy động sinh viên tham gia buổi Tư vấn nghề nghiệp và Tuyển dụng của Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Đông dương THADI

Căn cứ Kế hoạch số 612/KH-ĐHAG ngày 29/6/2020 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức buổi Tư vấn nghề nghiệp và Tuyển dụng của Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Đông dương THADI;
Phòng Công tác sinh viên thông báo huy động sinh viên tham dự buổi Tư vấn nghề nghiệp và Tuyển dụng của Công ty CP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Đông dương THADI, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4.
2. Thời gian: 7h đến 11h, ngày 03/7/2020 (Thứ sáu).
3. Địa điểm: Hội trường 300A
4. Số lượng: 300 sinh viên.
5. Quyền lợi: Cộng điểm rèn luyện theo quy định của nhà trường.
6. Đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB8h1kdMXXCUdGGwOBWhcAaip33dTJMSWDNH713qtDK0H9Yg/viewform?fbclid=IwAR1Dx0HJQxmjAGXNikAVnI0EUSUO2MgtLZMRLQkWRQ6fDrxHMhH6Q48qaAA
Trân trọng!