Thông báo về việc huy động sinh viên tham gia cổ vũ Vòng Chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020"

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-ĐHAG ngày 30/10/2019 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo huy động sinh viên tham dự cổ vũ vòng Chung kết Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Toàn thể sinh viên của Trường.
2. Thời gian: Chủ nhật, 28/6/2020.
3. Địa điểm: Hội trường 180, Khu KTX - Trường Đại học An Giang.
4. Số lượng: 150 sinh viên/buổi.
5. Trang phục: lịch sự.
6. Quyền lợi: Cộng điểm rèn luyện theo quy định.
7. Đăng ký:
- Buổi sáng (bắt đầu từ 7h): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf6eidqf329xZhGbL…/viewform
- Buổi chiều (bắt đầu từ 13h): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdR1uIZ0wEBcC9xuH…/viewform
Trân trọng!