Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long - An Giang

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long - An Giang cần tuyển dụng nhân viên như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên sắp tốt nghiệp.

2. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán, Kinh tế Quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực Phẩm.

3. Nơi làm việc: Long Xuyên, Tp. HCM .

4. Vị trí nhân viên tại: Phòng Kinh doanh, phòng Tổ chức Hành chính, phòng Chứng từ Xuất nhập khẩu, Phòng Kế toán.

- Bằng cấp có thể nộp sau khi tốt nghiệp.

- Tất cả công việc đều được đào tạo mới và không cần kinh nghiệm.

5. Hồ sơ: Các bạn mong muốn có việc làm phù hợp ở công ty phát triển năng động thì có thể liên lạc: Chị Tú - Trưởng phòng HCTC SĐT: 0918.844.876 để được tư vấn và giải đáp. Các bạn tự tin có thể apply CV qua mail: congtyclfish@gmail.com.

Trân trọng!