Thông báo về việc xét chọn học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 36/QPT-TT, ngày 25/5/2020 của Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tài trợ 22 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường. Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các Khoa xét chọn sinh viên nhận học bổng, cụ thể như sau:

1. VỀ CHỈ TIÊU:
Khoa Nông nghiệp – TNTN: 05 suất
Khoa Kinh tế - QTKD: 05 suất
Khoa Sư phạm: 05 suất
Khoa KT-CN-MT: 02 suất
Khoa Công nghệ Thông tin: 02 suất
Khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật: 02 suất
Khoa Luật và Khoa học Chính trị: 02 suất
Khoa Ngoại Ngữ: 02 suất
TỔNG CỘNG: 25 suất

2. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng/SV.

3. VỀ TIÊU CHUẨN:
- Sinh viên hình thức giáo dục chính quy đang học tại trường, có điểm trung bình HKI năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên, trường hợp đặc biệt có thể xét từ loại Trung bình Khá.
- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19.
- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của trường, là con ruột lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mồ côi, khuyết tật...
- Chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức nào khác trong năm học 2019-2020.

4. HỒ SƠ XÉT CHỌN:
- Thư viết tay trình bày hoàn cảnh (sinh viên viết tay (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nam/nữ, dân tộc, trường, lớp, địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc, thành tích học tập, việc làm bán thời gian (nếu có), ước mơ trong tương lai, hoàn cảnh gia đình thật cụ thể: số người, nghề nghiệp cha, mẹ, những khó khăn hiện tại, bệnh tật hoặc tai nạn…).
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận;
- Bản photo sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 hoặc Giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của chính quyền địa phương (nếu có).
- Bảng điểm học kỳ I năm học 2019-2020 (sinh viên in trên trang regis.agu.edu.vn).
- Bản photo CMND/thẻ căn cước và thẻ sinh viên.
- Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.

Các bạn sinh viên liên hệ Khoa để biết thời gian nộp hồ sơ học bổng. Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để chọn lại 22 suất học bổng.
(P.CTSV)