Quyết định về việc thực hiện chế độ cấp học bổng chính sách và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên khuyết tật HKII năm học 2019-2020

Mời các bạn xem chi tiết tại file đính kèm!