Thông báo về việc gia hạn đóng học phí HKII năm học 2019 – 2020

Để tạo điều kiện và động viên tinh thần học tập của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên thực hiện quy trình gia hạn đóng học phí, cụ thể như sau:

           1. Đối tượng: sinh viên phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau

          - Hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ (cận) nghèo; gia đình chính sách; mồ côi…; khó khăn đột suất do bệnh tật, thiên tai, lũ lụt, mất mùa…có xác nhận của chính quyền địa phương (UBND phường/xã) hoặc giấy tờ ưu tiên theo quy định của Nhà nước.

          - Sinh viên không vi phạm quy chế học vụ, không nợ học phí học kỳ trước.

           2. Quy trình:

            Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn theo mẫu và điền thông tin, hoàn tất thủ tục theo yêu cầu của mẫu đơn (xác nhận của cố vấn học tập). Và kèm theo minh chứng lý do không thể đóng học phí đúng hạn.    
            Bước 2: Nộp đơn gia hạn học phí (đã có đầy đủ thông tin) tại Phòng CTSV.
            Bước 3: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, xác minh hoàn cảnh gia đình của sinh viên. Sau đó, xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường.

            Bước 4: Phòng Công tác sinh viên ra thông báo kết quả cho sinh viên, đồng thời chuyển dữ liệu cho các Khoa, phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Kế hoạch – Tài vụ để phối hợp thực hiện.    
Lưu ý:           
            - Học phí xin gia hạn là học phí học kỳ chính, dành cho đối tượng sinh viên hình thức giáo dục chính quy.

            - Sinh viên phải nộp đơn Gia hạn học phí từ ngày ra Thông báo đến ngày 20/6/2020.