Lịch trực tư vấn cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Mời các bạn xem lịch trực tư vấn về học bổng, chế độ chính sách, sức khỏe, tâm lý, học tập, khởi nghiệp... tại file đính kèm nhé!