Error message

  • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined index: 614 in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /server/wwwroot/www/sao/modules/user/user.module).

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Hessen năm học 2019-2020

Căn cứ Công văn số 1906/HTQT ngày 13/12/2019 của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) cho sinh viên nghèo, hiếu học của Trường. Nay, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên làm hồ sơ bổng Hessen, Đức năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng: mỗi suất trị giá khoảng 6.000.000 đồng/SV.

2. Về tiêu chuẩn:

- Sinh viên DH18, DH19, DH20 có điểm trung bình học tập HKI năm học 2019-2020 từ 7.50 trở lên;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.

- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.

- Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, hoặc hình thức khác.

3. Hồ sơ xét chọn:

- Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng (theo mẫu kèm theo).

- Giấy chứng nhận kết quả học tập (theo mẫu kèm theo).  

- Bản sao công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2020.

- Bản sao Giấy khai sinh đối với con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác (nếu có).

- Kết quả học tập HKI năm học 2019-2020 (SV in bảng điểm trên trang regis.agu.edu.vn).

- Giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, hoặc hình thức khác (nếu có).

Lưu ý:

- Đối với Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng: Sinh viên tự khai thật đầy đủ tất cả các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4x6, ký và ghi rõ họ tên.

- Đối với Giấy chứng nhận kết quả học tập: Khi sinh viên được chọn, P.CTSV sẽ trình Ban Giám hiệu ký.

Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (cô Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 15/5/2020.

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa và sinh viên biết để thực hiện theo thông báo này./.