Thông báo về việc nhận dung dịch rửa tay cho lớp

Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm!