Thông báo về việc phát động cuộc thi “Sinh viên với sở hữu trí tuệ S&IP năm 2020”

Căn cứ Thông báo số 32/SHTT-VP ngày 27/3/2020 về việc phát động cuộc thi “Sinh viên với sở hữu trí tuệ S&IP năm 2020” của Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về Cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi: Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học An Giang.

2. Điều kiện dự thi: Các dự án tham gia cuộc thi phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Giải quyết vấn đề cụ thể của thực tiễn đặt ra.

- Dự án dự thi chưa từng đoạt giải thưởng cấp tỉnh/Thành phố và cấp quốc gia.

- Dự án dự thi không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

- Tác giả/nhóm tác giả chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin của thông tin trong hồ sơ dự thi.

- Hồ sơ thuyết minh thực hiện theo mẫu của Ban Tổ chức và nộp online về Ban Tổ chức.

3. Quyền lợi sinh viên tham gia: Sinh viên tham gia được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Trường.

4. Chi tiết về tham gia Cuộc thi và hình thức nộp hồ sơ

- Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập vào trang web của cuộc thi tại địa chỉ: https://iptc.vn/sip/.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Ngô Hữu Thống, Chánh Văn phòng Trung tâm Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM, Thường trực Ban tổ chức; ĐT: (028) 37242181 – DĐ: 0911471288, email: nhthong@vnuhcm.edu.vn,

- Địa chỉ: Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM, P.519 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.