Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập HKII năm học 2019 – 2020

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ lao động – thương binh và xã hội về việc Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập HKII năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

 

           1. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

            Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

            Sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

           2. Mức hỗ trợ:

            Mức hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên;

             Mức hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng 80% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên. Sinh viên còn được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1 triệu đồng/người/năm học.

3. Hồ sơ gồm:

  • Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu);
  • Bản sao giấy khai sinh;
  • Bản sao có công chứng. sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2020;
  • Bản sao có công chứng Giấy giám định y khoa (đối với sinh viên khuyết tật)

4. Thời gian và địa điểm:

           -   Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10/4/2020.

           -   Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (SV3) hoặc liên hệ Cô Dương (SĐT 0981 699 476)