Thông báo về việc Tuyển dụng thực tập sinh của Ngân hàng TMCP Bản Việt

Căn cứ Công văn tuyển dụng thực tập sinh của Ngân hàng TMCP Bản Việt, Phòng Công tác Sinh viên thông báo nhu cầu tuyển sinh viên thực tập tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển thực tập

- Giao dịch viên.

- Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân.

- Nhân viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

- Các vị trí thực tập tại Phòng ban Hội sở, TP. HCM.

2. Quyền lợi thực tập

- Được hưởng thu nhập theo thành tích công việc, mức thực hưởng 1.500.000 đồng/tháng.

- Được tư vấn, đào tạo, hướng dẫn và trãi nghiệm thực tế.

- Được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại Viet Capital Bank sau khi thực tập.

3. Thời gian thực tập: 02 tháng

- Đợt 1: Từ ngày 10/02/2020 - 10/4/2020.

- Đợt 2: Từ ngày 09/3/2020 - 09/5/2020.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Đợt 1: Đến ngày 20/01/2020.

- Đợt 2: Từ ngày 03/02/2020 - 29/02/2020.

5. Hình thức nhận hồ sơ

- Thông tin ứng viên (tải từ Web nội bộ Viet Capital Bank).

- Ghi rõ chức danh dự tuyển (Vd: Thực tập sinh - Giao dịch viên).

- Email tiếp nhận hồ sơ: tuyendung@vietcapitalbank.com.vn

- Tiêu đề email: TTS - Vị trí - Địa điểm thực tập - Họ Tên.

- Đầu mối liên hệ Ms. Diễm Minh - ĐT: 0947.030.639