Thông báo về việc Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hợp tác xã nông nghiệp

Căn cứ Công văn số 2199/SNNPNTT-CCPTNT ngày 27/11/2019 về giới thiệu sinh viên, người lao động có trình độ từ cao đẳng trở làm việc tại HTX nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang, Phòng Công tác Sinh viên thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau:

I. Các đơn vị tuyển dụng

1. Hợp tác xã nông nghiệp Châu phú B

1.1. Vị trí: Kế toán.

1.2. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kế toán.

1.3. Lương: 3.710.000 đồng/tháng.

1.4. Địa chỉ: Khóm Châu Long 8, Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang.

2. Hợp tác xã nông nghiệp Đức Thành

2.1. Vị trí: Phó Giám đốc.

2.2. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh hoặc Kế toán.

2.3. Lương: 3.250.000 đồng/tháng.

2.4. Địa chỉ: Ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang.

3. Hợp tác xã nông nghiệp Tân Quới

3.1. Vị trí: Kế toán.

3.2. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán.

3.3. Lương: 2.920.000 đồng/tháng.

3.4. Địa chỉ: Xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang.

4. Hợp tác xã nông nghiệp Long Thạnh

4.1. Vị trí: Kế toán.

4.2. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán.

4.3. Lương: 2.920.000 đồng/tháng.

4.4. Địa chỉ: Xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang.

5. Hợp tác xã nông nghiệp Phú Tây

5.1. Vị trí: Kế toán.

5.2. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kế toán.

5.3. Lương: 2.920.000 đồng/tháng.

5.4. Địa chỉ: Ấp Phú Tây, xã Phú Long, Phú Tân, An Giang.

6. Hợp tác xã nông nghiệp Phú Đông

6.1. Vị trí: Kế toán.

6.2. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kế toán.

6.3. Lương: 2.920.000 đồng/tháng.

6.4. Địa chỉ: Ấp Phú Đông, xã Phú Long, Phú Tân, An Giang.

II. Yêu cầu hồ sơ:

- Đơn xin việc có dán ảnh, lý lịch trích ngang có xác nhận của địa phương.

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học (bản sao công chứng).

- Giấy khám sức khỏe.

- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng).

- Các bằng cấp có liên quan (bản sao có công chứng).

III. Nơi nộp hồ sơ:

- Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Địa chỉ: 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

- Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0293.853.988