Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn” cho sinh viên các Trường ĐH, CĐ khu vực Tây Nam Bộ năm 2019

Căn cứ công văn số 4924/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 30/10/2019 của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh – sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Lái xe môtô an toàn cho HSSV năm 2019;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường đăng ký để thành lập đội tuyển của Trường tham gia Hội thi, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian tuyển chọn cấp Trường: Lúc 7h30 ngày 7/12/2019 (Thứ bảy)
- Địa điểm: Tập trung tại hội trường 600, Khu Trung tâm
- Thời gian thi chính thức cấp khu vực: Ngày 14, 15/12/2019
- Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp

2. Nội dung phần thi thực hành Lái xe an toàn
- Cua vòng qua hàng cọc tiêu thẳng và hình số 8 (Thời gian chuẩn là 25 giây).
- Điều khiển xe thăng bằng trên đường ván hẹp (Thời gian tiêu chuẩn là 20 giây).

3. Quyền lợi của sinh viên
- Sau khi được chọn vào đội tuyển của Trường (3 người thi thực hành), các bạn sẽ được hướng dẫn tập huấn với các chuyên gia của Công ty Honda Angimex AG.
- Được hưởng các chế độ tập luyện và thi theo quy định của nhà trường.
- Được cộng điểm rèn luyện theo quy định của nhà trường.

4. Hình thức đăng ký
- Đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (SV3), Khu hiệu bộ hoặc đăng ký qua mail: hcluan@agu.edu.vn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6/12/2019.
- Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Huỳnh Công Luận, ĐT: 0918.584.929./.