Thông báo về việc tuyển dụng của Công Ty AGIFISH

Công Ty AGIFISH cần tuyển lao động thời vụ:
- Số lượng 20-30 lao động nam.
- Công việc: đóng gói sản phẩm
- Thời gian làm việc: bắt đầu từ 6 giờ sáng, làm việc theo ca (ca ngày hoặc ca đêm), nhân viên tự sắp xếp thời gian có thể làm việc để đăng ký thời lượng làm việc trong ngày.
- Chế độ: 15.000 – 20.000 đồng/giờ.
- Liên hệ: anh Dũng (P.TCHC) SĐT: 0902335981 – 0888405988.
Trân trọng!