Thông báo tuyển dụng của Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

Tên công ty: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Địa chỉ: Số 98 Đ. Trần Nguyên Đán, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên.

Số điện thoại: 0943.486.438 - 02963.953.061.
Cần tuyển 1 nữ.
Trình độ: tốt nghiệp Đại học Luật.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính.
Mức lương: thỏa thuận.
Nộp hồ sơ tại trụ sở công ty.