Thông báo về việc tuyển dụng của Mobifine - Chi nhánh An Giang

Mobifone cần tuyển 20 sinh viên nam, nữ làm việc thời vụ.
- Công việc: triển khai bán hàng tư vấn dịch vụ sử dụng Mobifone.
- Địa điểm làm việc: Long Xuyên, Châu Thành
- Chế độ: 15.000 đồng/giờ/sinh viên.
- Thời gian làm việc: từ 10/11-30/11 (đăng ký theo ca).
- Thời gian đăng ký: đến hết buổi sáng ngày 6/11/2019.
- Hình thức đăng ký: đăng ký trực tiếp tại Phòng CTSV SV3 gặp anh Trần Thiện.