Lịch thi Tuần Sinh hoạt Công dân HSSV năm học 2019-2020 (DH17, CD42 và Bổ sung)

Mời các bạn xem chi tiết tại file đính kèm.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên mang theo Thẻ sinh viên để dự thi.