Thông báo về việc Họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 11

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng tháng 11, cụ thể như sau:

- Thời gian: 18h00’, Thứ năm, ngày 07/11/2019.
Địa điểm: Hội trường 300B, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.
Nội dung:
+ Triển khai kế hoạch Hội trại kỷ niệm 20 năm thành lập Trường.
+ Tổng kết các hoạt động tháng 10, triển khai các các hoạt động tháng 11.
+ Lắng nghe và giải đáp ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến các vấn đề học tập, rèn luyện, các hoạt động phong trào.

Đề nghị Bí thư - Lớp trưởng các lớp có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng!