Thông báo về việc khảo sát Tuần sinh hoạt Công dân năm học 2019-2020

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng Tuần sinh hoạt công dân cho các năm tiếp theo. Phòng CTSV thực hiện Phiếu khảo sát này để tiếp nhận ý kiến của các bạn sinh viên đã tham gia khóa học năm học 2019-2020 vừa qua. Rất mong các em dành chút thời gian trả lời các câu hỏi dưới đây một cách khách quan nhất.

- Quyền lợi: sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 2 điểm rèn luyện vào tiêu chí III.3

- Sinh viên DH17 và CD42 thực hiện khảo sát tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOZufXQeUHODLtfZh3Jd00W7Vs4IsQ3E6MZCpgsIk3JZhuGg/viewform

- Sinh viên DH18, DH19 và CD43 thực hiện khảo sát tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6-DQpJG-CzcTVG0XowQOF5CCkuTlqMzaZoqXvryJFtSXPg/viewform

- Sinh viên DH20 và CD44 thực hiện khảo sát tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ-8HeB9EntXV3ulHS1rIieCXg0Pu1-RtXYErWuQ6PJZDSIw/viewform

Trân trọng cảm ơn!.