Thông báo tuyển dụng của Công ty Vệ sĩ Hoàng Long

Công ty Vệ sĩ Hoàng Long cần tuyển 12 nhân viên bảo vệ cho sự kiện tại công viên 8/3 (giữa 2 cầu Hoàng Diệu và Duy Tân).
- Thời gian làm việc: từ 18h00 đến 23h00 từ ngày 26/09/2019 đến ngày 06/10/2019.
- Nhiệm vụ: Kiểm soát vé.
- Chế độ: Từ 100.000-150.000/ buổi (sẽ được thống nhất trước khi đăng ký thành công)
- Liên hệ:
+ Mr Điểm: 0913970188
+ Mr Của: 0918002050
+ Mr Hòa: 0866812334