Thông báo về việc xét học bổng Doãn Tới năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông báo số 102/TB-HKH, ngày 25/9/2019 của Hội Khuyến học tỉnh An Giang về việc triển khai học bổng Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới – An Giang năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên mới trúng tuyển vào trường năm 2019, nội dung học bổng cụ thể như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG: sinh viên đại học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang
2. TIÊU CHÍ NHẬN HỌC BỔNG: sinh viên năm thứ nhất đạt một trong hai điều kiện sau
- Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 2019: đạt tổng số điểm tuyển sinh 3 môn là 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và nhân hệ số) và đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm lớp 11, 12.
- Xét tuyển theo học bạ 12: đạt tổng số điểm tuyển sinh 3 môn là 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và nhân hệ số) và đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm lớp 10, 11, 12.
3. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/năm/sinh viên và được cấp suốt thời gian học với điều kiện sinh viên phải duy trì kết quả học tập Giỏi, rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.
4. HỒ SƠ XÉT CHỌN:
Mỗi sinh viên nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi hồ sơ gồm:
- Đơn xin cấp học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang (theo mẫu) https://drive.google.com/open…;
- Bản photo Giấy báo nhập học và Giấy chứng nhận kết quả thi;
- Bản photo học bạ THPT.
- Bản photo sổ hộ (cận) nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương trong năm 2019.
Sinh viên nộp hồ sơ học bổng ở Phòng CTSV 03 (Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 20/10/2019.