Thông báo về việc xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 31 CV/QHTSV của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.  Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.

2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đ/suất.

3. Điều kiện xét duyệt học bổng:

3.1 Điều kiện bắt buộc: sinh viên phải đảm bảo 3 điều kiện sau

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng nào (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào cuối tháng 10 năm 2019).

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật,…). Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo cần có giấy chứng nhận, những trường hợp khó khăn khác cần nêu chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

 - Điểm học tập của sinh viên năm học 2018-2019 đạt tối thiểu: 6.5 (đối với thang điểm 10); 2.5 (đối với thang điểm 4). Đối với sinh viên năm thứ nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu: 6.5 (đối với thang điểm 10).

3.2 Tiêu chuẩn ưu tiên:

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.

- Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

- Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

- Được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2018-2019.

- Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

4. Hồ sơ học bổng:

Mỗi bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có) hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn trong năm 2019.

- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận: về thành tích học tập; nghiên cứu khoa học; thành tích cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” (nếu có).

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của sinh viên;  
Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 25/9/2019.

Phòng Công tác Sinh viên sẽ chọn ra 02 hồ sơ để gởi về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Hồ sơ nào được Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam chọn, sẽ được dự kiến trao vào tháng 10/2019.