Công văn về việc xét học bổng Đạm Cà Mau Hạt Ngọc mùa vàng năm học 2019-2020

            Căn cứ Công văn số 89/QPT-VP của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc xét học bổng Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó và đạt thành tích tốt trong học tập, Trường Đại học An Giang thông báo đến Khoa Nông nghiệp – TNTN và Khoa Kinh tế - QTKD, nội dung học bổng cụ thể như sau:

I. Tiêu chí nhận học bổng:

1. Đối với sinh viên năm thứ nhất: đạt một hoặc cả hai điều kiện sau

- Có thành tích tốt trong Kỳ thi THPT hoặc Kỳ thi Đánh giá năng lực (xét từ  cao đến thấp);

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.      

2. Đối với sinh viên năm thứ hai và thứ ba: đạt một trong hai điều kiện sau

- Học lực khá trở lên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

- Học lực xuất sắc.

3. Đối với sinh viên có thành tích tốt trong tham gia các hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học: đạt một trong hai điều kiện sau

- Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Khởi nghiệp cấp Tỉnh/Quốc gia.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước.

II. Giá trị học bổng: 7.000.000 đ/suất.

III. Hồ sơ nhận học bổng:

- Biên bản xét học bổng của Hội đồng Khoa.

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản photo Chứng minh nhân dân và Thẻ sinh viên;

- Giấy báo nhập học và Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với sinh viên năm thứ nhất)

- Bảng điểm năm học 2018-2019 (đối với sinh viên năm thứ hai và thứ ba)

- Bản photo sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2019;

- Bản photo các minh chứng khác (nếu có).

           Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là sáng ngày 09/9/2019.

           Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Công văn này./.