Thông báo về việc tuyển thành viên tham gia Đội Cờ đỏ năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-ĐHAG, ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy;

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt nội quy và những quy định của trường đối với sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên thông báo tuyển thành viên Đội Cờ đỏ năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 80 sinh viên.

2. Tiêu chí xét tuyển

- Gương mẫu, trung thực, chấp hành tốt nội quy nhà trường.

- Tự nguyện, nhiệt tình, năng động, sẵn sàng tham gia các hoạt động của nhà trường khi có yêu cầu.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần hợp tác trong đội, nhóm và chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao.

3. Quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia

- Cộng 10 điểm mục V.1, nếu thành viên hoạt động tích cực được xem xét cộng thêm 4 điểm mục IV.3 theo tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện.

- Được hưởng quyền lợi Đội Cờ đỏ theo quy định của nhà trường.

- Được ưu tiên xét chọn tham gia các hoạt động tình nguyện khác do nhà trường tổ chức.

4. Hồ sơ gồm: 01 mẫu đơn đăng ký tham gia Đội Cờ đỏ có dán ảnh (tải mẫu tại https://sao.agu.edu.vn/) và 01 bản photo thẻ sinh viên.

5. Địa điểm và thời gian đăng ký

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (SV3), liên hệ thầy Công Kha.

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/9/2019.